Παραχώρηση Περιβαλλοντικού Σταθμού Παρατήρησης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Σήμερα, Δευτέρα 24 Μάϊου 2021 και ώρα 14.30, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του  Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης (Σ.Τ.Ε.Θ.), μεταξύ  του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης  του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη.

Στην συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη, παρουσιάστηκε ο Περιβαλλοντικός Σταθμός Παρατήρησης (ΠΣΠ), μία IoT (Internet Of Things) συσκευή που αναπτύχθηκε από μέλη του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης (κ. Γιάννη Μπουρκέλη, κ. Γιάννη Γρηγοριάδη, κ. Κων/νο  Λαφτσή) για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο δεδομένων για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε (μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα και αιωρούμενα μικροσωματίδια) καθώς και κοινών μετεωρολογικών δεδομένων (θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση κλπ.).

Ο σταθμός κατασκευάστηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κατανόησης του μικροκλίματος της πόλης μας. Μελλοντικά μπορεί να λειτουργήσει ως μία ασπίδα προστασίας και ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου μας για την περίπτωση που εντοπιστούν συγκεντρώσεις πάνω από τα ασφαλή όρια. Οι τεχνολογίες του σταθμού καθώς και τα δεδομένα που συλλέγει είναι ανοιχτά στο ευρύ κοινό (Open Source / Open Data).

Ο πρώτος σταθμός ΠΣΠ θα παραχωρηθεί από το Σ.Τ.Ε.Θ. για χρήση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ως μία πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας προς όφελος των δημοτών, στην κατεύθυνση των τεχνολογιών σχετικά με «Έξυπνες Πόλεις» (Smart Cities). Στη συνάντηση συζητήθηκαν λεπτομέρειες για τον ΠΣΠ, τρόποι χρήσης από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, τα οφέλη για τους δημότες καθώς και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες.

Ο σταθμός για την ώρα είναι σε λειτουργία στο κτίριο του συλλόγου και διαθέσιμος από το διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://techthrace.com/env και σύντομα και από τον ιστότοπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Περισσότερες πληροφορίες για την κατασκευή του σταθμού στη διεύθυνση: https://steth.gr/enviromental-station/

Η συνάντηση έκλεισε με φιλικούς και εγκάρδιους χαιρετισμούς και με την αμοιβαία συναίνεση για συνεχιζόμενη συνεργασία προς όφελος των δημοτών της Αλεξανδρούπολης.

Δελτίο τύπου PDF

Δελτίο Ειδήσεων Θράκη ΝΕΤ 24/5/21