Περιβαλλοντικός Σταθμός Επιτήρησης

Ο Περιβαλλοντικός Σταθμός Επιτήρησης είναι μία κατασκευή που δημιουργήθηκε στον Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης και σκοπό έχει την καταγραφή και  την παρουσίαση περιεκτικότητας διάφορων επικίνδυνων η βλαβερών αερίων στον αέρα που αναπνέουμε όπως είναι το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) καθώς  και των αιωρουμένων μικροσωματιδίων με μεγέθη PM10, PM2,5 που είναι και επικίνδυνα για τον άνθρωπο σε μεγάλες Διαβάστε περισσότερα…