Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2021

Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2020-21, την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 και ώρα 19.00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams (ο σύνδεσμος θα σταλεί στο email του κάθε μέλους). Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Απολογισμός του για τα έτη 2019-20.
  2. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου
  3. Συγχώνευση συνδρομών 2020-2021.
  4. Προτάσεις για δράσεις συλλόγου.
  5. Συζήτηση για το χώρο του συλλόγου.

 

Ευχαριστούμε,

 

Για το Δ.Σ.