Φωτογραμμετρία με drone

Την Κυριακή 12 Μαΐου 2024 στις 18:15σ το χώρο του συλλόγου, ο Ανέστης Σαμουρκασίδης, αεροφωτογράφος κι εκπαιδευτής χειρισμού drones θα μας μιλήσει για το πως μπορούμε με μια σειρά αεροφωτογραφιών μιας περιοχής, να κατασκευάσουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του χώρου.

Οι επιπλέον πληροφορίες που περιέχει αυτή η τρισδιάσταση απεικόνιση την ξεχωρίζουν απο μια απλή αεροφωτογραφία, δίνουν και το ύψος αντικειμένων και του εδάφους, και χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για τοπογραφική αποτύπωση δύσβατων περιοχών ή χώρων ενδιαφέροντος.

Η παρουσίαση θα γίνει αποκλειστικά στο χώρο του Συλλογου Τεχνολογίας Θράκης, έναντι του γηπέδου Φώτης Κοσμάς.