Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

των μελών του “Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης”

Το Δ.Σ. καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση (εκλογοαπολογιστική) για το έτος 2021, την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 και ώρα 20.00, που θα διεξαχθεί online μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams (ο σύνδεσμος θα σταλεί στο email του κάθε μέλους), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Απολογισμός του νυν Δ.Σ. και λήξη θητείας του.

2. Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές για νέο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 με ηλεκτρονικές διαδικασίες.

3. Δήλωση υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ.

Αλεξανδρούπολη, 3 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μάριος Ζήκος