Εγκατάσταση του Linux Mint

Αφού δημιουργήσατε το μέσο εγκατάστασης, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Linux Mint στον υπολογιστή σας. Αν επιχειρήσετε να το εγκαταστήσετε σε Laptop, υπάρχει μια πιθανότητα, κάποιο από τα εξαρτήματα του Laptop να μη συνεργάζεται άψογα με το Linux, σε Desktop όμως δεν θα έχετε τέτοια προβλήματα. Προσοχή! Αν έχετε υπολογιστή που ακόμη βρίσκεται σε εγγύηση, την Διαβάστε περισσότερα…